Graffiti: TEOS, RESO, PANKS & ZEUS (Toulouse, Francia 2013)